Dijital Satınalma Neyi İçerir?

Dijital Satınalma Neyi İçerir?

Satın alma harcamalar yönüyle bir şirket için maliyet odaklı işlemler olarak görülse de esasında işin bütününde kârlılık ön plana çıkmaktadır.