İnşaat projelerinde şantiye yönetimi ve organizasyonu aslında inşaat sektörünün organizasyon çeşitlerinden sadece bir tanesidir

Şantiye Yönetimi Ve Organizasyonu Sağlamak İçin 5 İpucu
İnşaat projelerinde şantiye yönetimi ve organizasyonu aslında inşaat sektörünün organizasyon çeşitlerinden sadece bir tanesidir. Geleneksel olarak kabul gören bir organizasyon tipi değildir sadece dönemsel bazlı projelerde kullanıldığı için fonksiyonel organizasyon adıyla kabul edilmektedir. 
Bu organizasyonda projede yer alan tüm ekip üyeleri aslında vücudun her bir organı şeklinde görevalır yani birisi olmazsa öbürünün olması aslında pek de bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü proje tek olduğu için ve söz konusu projenin her bir aşamasında ekip üyeleri birlikte hareket ettikleri için her anlamda ekip üyelerinin birbiriyle uyum içinde ve işbirliği dahilinde olmaları her anlamda önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Fonksiyonel Organizasyon Şeması
 
Dönemsel bazlı inşaat projelerinde uygulanan bir organizasyon şeması olma özelliği taşımaktadır. Bu organizasyon kümesinde yönetim kadrosunun en üstünde Proje Müdürü yer alır. Proje müdürüne bağlı olarak görev yapan birimler ise sırasıyla şunlardır:
1. Şantiye Şefi
2. Teknik Ofis Şefi
3. İş Güvenliği Müdürü
4. İnşaat Mühendisi
Fonksiyonel organizasyon şeması içerisinde yer alan şantiye şefi şantiye yönetimine dair ekibin koordine edilmesi, uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmesi amacıyla tüm sorumlulukları üstlenmektedir. Bu da her halükarda son derece önemli bir yaklaşım tarzı olması bakımından gerçekten de önemlidir.
 
 
Şantiye Yönetimi
 
Şantiye yönetimi dönemsel bazlı projelerde ekibin birlikte hareket etmesi açısından son derece önemli bir konudur. Şantiye yönetimini şantiye şefi üstlenir. Bu yüzden şantiye şefinin geçmişte ekip yönetimi işine yönelik olarak tecrübe sahibi olması ve ekibinin her zaman motivasyonunun yüksek tutulması açısından güçlü tutulması son derece önemli bir yaklaşım tarzı olmaya devam etmektedir.
Şantiye yönetiminde birtakım birimler bulunmaktadır. Bu birimler projenin mali, teknik ve idari kadroları olma özelliğindedir.
Şantiye yönetiminin mali birimini şu bölümler oluşturmaktadır:
- Satın alma birimi
- Muhasebe birimi
- Kesin hesap birimi
Şantiye yönetiminin teknik birimini ise şu bölümler oluşturmaktadır:
- İnşaat teknikeri
- İnşaat işçisi
- Puantör
- İnşaat ustası
Son olarak şantiye yönetiminin idari birimi ise şu bölümlerden oluşur:
- Personel İşleri Dairesi
- Saha mühendisi
olmak üzere şantiye yönetiminin şablonu çıkarılabilir.
 
Şantiye Yönetiminde Önemli İpuçları
 
Şantiye yönetimi mutlaka geliştirilmiş yazılım araçları kullanılarak yürütülmelidir. Yazılımlar aynı zamanda teknik alt yapının elde edilmesi açısından da son derece önemli bir konuyu teşkil etmektedir. İşte bu ölçüt esas alındığında gerçekten de şantiye yönetiminde birçok etkenlerin var olduğunu kesinlikle dikkate almamız gerekecektir.
Öte taraftan bir diğer yaklaşım aracı olması bakımından şantiye yönetimi sürecine yönelik olmak üzere ekibin sürekli kontrol edilmesi, güdülenmesi son derece önemli konulardır. Bunun için şantiye şefinin de alanına hakim olması her şeyin başında gelen bir husus olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir.
 
Şantiye Yönetimi Yazılımları
 
Şantiyenin tek merkezden üstelik mobil cihazlar üzerinden rahatlıkla kontrol edilmesi, takip edilmesi amacıyla yazılım araçları geliştirilmiştir. Bu yazılımları kullanarak siz de düzenli raporlamalarda bulunabilir, teknik işlerin gidişatını yakından takip etme ve tüm güncel puantajları hesap edebilme imkanı elde edebilirsiniz. Bu da aslında beraberinde şantiye yönetiminin tamamen çağdaş tekniklere dayanması anlamına gelmektedir. Bu da yine şantiye yönetimi konusunda gerçekten de önemli bir başka ipucu olma özelliğine sahip olması bakımından son derece önemli bir yaklaşım unsurudur. Tüm bu unsurlar dikkate alındığı zaman da şantiye yönetimi ve organizasyonunun tamamen sağlam temellere dayandırıldığını kesinlikle rahatlıkla ifade edebiliriz.

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

CPM (Kritik Yol Yöntemi) Nedir?
ERP (Enterprise Resource Planning) Nedir?
Hakediş Nasıl Yapılır? Hakediş Örneği
Maliyet Kontrolünde Verimlilik
Maliyet Kontrolünde Verimlilik

İnşaat projelerinde maliyet analizi son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu nedenle projeyi üstlenen şirketlerin her açıdan maliyet kontrolü yapmaları gerekmektedir.