İnşaat sektörü hayatımızı en çok etkileyen alanların başında gelmektedir. Ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi hayatımızda sürekli iç içe olduğumuz tüm alanlarda inşaat sektörünün payı bulunmaktadır.

İnşaat Proje Yönetimi Nedir Neden Önemlidir?
 

İnşaat Projesinin Önemi

İnşaat sektörü hayatımızı en çok etkileyen alanların başında gelmektedir. Ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi hayatımızda sürekli iç içe olduğumuz tüm alanlarda inşaat sektörünün payı bulunmaktadır. Elbette bir işe başlamadan önce o işin enine boyuna hesap edilmesi gerekmektedir. İnşaat sektöründe de bu proje yönetimi süreciyle gerçekleştirilmektedir. Evet, proje yönetimi olmazsa olmaz bir süreçtir. Ancak ülkemizde proje yönetimi sürecinin çok uzaması ve genellikle üstlenici firmayla yetkili organın anlaşamaması durumunda projeler yarıda kalmakta veya uzayabilmektedir.
İşte bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalındığı zaman da birtakım problemlerin meydana geldiğini kesinlikle söylememiz gerekecektir. Ortada duran tüm bu teknik problemlerin aşılması ancak proje yönetimiyle mümkün olacaktır.

İnşaatın Yol Haritasıdır

Mevcut proje yürütülen inşaat çalışmalarının yol haritası, kılavuzu olma özelliğine sahiptir. Böyle olduğundan ötürü her anlamda birtakım sorunlarla karşı karşıya kalınmaksızın inşaatın yol haritasından en iyi şekilde yararlanılması her anlamda olanaklı hale gelen nitelikler arasında bulunmaktadır.
Öte taraftan karşımızda duran bir diğer yaklaşım tarzı olması açısından teknik içerikli olması bakımından da inşaatın can güvenliğini azami düzeyde teminat altına alması anlamına gelmektedir.
 
 
 
 

Yatırım Politikasıdır

Elbette inşaat projeleri aynı zamanda bir yatırım aracı olma yönünden de insanlara gayrimenkuller yaratmaktadır. Bu da söz konusu inşaat projelerinin yatırım politikası olarak mali boyutunun yer aldığını dile getirmektedir. Tüm bu durum ele alındığı zaman her halükarda inşaat projesinde görev alan koordinatörlerin yatırım süreçlerini çok iyi dikkate alması ve projeye buna göre yön verebiliyor olması her anlamda önemli bir noktadır.
 

İnşaatte Teknik Bölümdür

Proje yönetimi teknik içeriklerden oluşmaktadır. Şantiye yönetiminden idari yönetimine varıncaya kadar tüm süreçlerde mutlak surette teknik bölüm dikkat çekmektedir. Zaten yapı sektörü başlı başına teknik nitelik barındıran bir alandır. Böyle olması açısından da proje yönetiminin inşaatin teknik yanı olduğunu kesin olarak dile getirebiliriz. Böylelikle tümüyle inşaat projelerinin başarıya ulaşmasını sağlamak adına gerçekten de somut adımların atılması mümkün hale gelebilmektedir.

Profesyonelliktir

İnşaatte proje yönetimi profesyonelce bir tutumu ifade etmektedir. İşin ehli kişiler tarafından teknik olarak yürütülmesi ve bunların tüm süreçlerinin proje yönetiminde birer birer ele alınması, inşaatte kullanılacak malzeme ve ekipmanların tespit edilmesi her açıdan profesyonelliği ifade eder. İşte böyle olmasından ötürüdür ki gerçekten de ele alınması gereken konuların başında gelmeye devam ettiğini kesinlikle söylemek gerekecektir. Bu da her halükarda son derece önde gelen bir yaklaşım olmaya devam etmesi bakımından son derece sıra dışı bir yaklaşımdır.

Proje Yönetiminde Teknoloji

İnşaat sektöründe proje yönetiminde teknoloji olmazsa olmaz bir alandır. Çünkü artık her şeyi teknoloji eliyle yürütüyoruz. İnşaat sektörü gibi önde gelen bir alanın da mutlaka teknolojiden nasibini alması gerekmektedir. Özellikle teknik bölümlerde mutlaka teknolojinin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca maliyetin hesaplanması, riskin yönetilmesi gibi konularda da teknik muhasebe araçlarının kullanılması zararı bertaraf edecektir. 
Öte yandan inşaat proje yönetiminde şantiye organizasyonunu teknolojik yazılımlar kullanarak etkin olarak kullanabiliriz. Bunun için özel olarak geliştirilen yazılımlar yer almaktadır. Bu yazılımları kullanarak her anlamda proje yönetiminde teknolojinin ne derece önemli olduğu bir kere daha anlaşılacaktır. Bu nedenle proje yönetimine yönelik olarak gerçekten de yazılımlar her anlamda önem taşıyan noktalardan biri mahiyetindedir, çünkü mali hesaplamalar, muhasebe ve raporlamalar, puantaj işlemleri ile tek merkezden şantiye yönetimi tamamen teknoloji ile mümkün. Üstelik mobil cihaz entegrasyonuyla her yerden erişim imkanı sağlamaktadır.

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

İnşaat Proje Yönetimlerinde Karşılaşılan 10 Sorun
Hakediş Nasıl Yapılır? Hakediş Örneği
Şantiye Günlük Rapor Örneği
Türkiye’de Proje Yönetim Sektörü Hangi Noktada?