İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

Ekonominin ve GSMH’nin belkemiği olarak nitelendirilebilecek olan inşaat sektörü, diğer sektörlerin gelişimi - özellikle sanayi sektörü - için kilit roldedir. Büyümeye süratle devam eden bu sektör, istihdama da katkıda bulunmaya devam etmektedir.

İnşaat Sektöründe Dijitalleşme

 
Ekonominin ve GSMH’nin belkemiği olarak nitelendirilebilecek olan inşaat sektörü, diğer sektörlerin gelişimi - özellikle sanayi sektörü - için kilit roldedir. Büyümeye süratle devam eden bu sektör, istihdama da katkıda bulunmaya devam etmektedir. Sektörün büyümesi bir yana, sektörün içerisinde yer alan firmaların da gözle görülür bir şekilde büyüdüğü söylenebilir. Bu büyümenin arkasında yatan sebepler araştırıldığında ise taşın altından çıkacak şey kuşkusuz ‘dijitalleşme’ olacaktır. 
 
Dijitalleşmenin inşaat sektörüne yansımalarına değinmeden önce bilmeniz gereken ilk şey, dijitalleşme nedir? Türkiye Bilişim Vakfı’na göre dijitalleşme: “entegre olmayan BT altyapısına sahip olmak yerine, dijitalleşmiş kaynakları, yeni gelir, büyüme ve şirkete değer katacak operasyonel sonuçlara dönüştürme sürecidir. Bir başka ifadeyle dijitalleşme, yeni iş modelleri geliştirmek, bilgi, şirket kaynakları ve dijital teknolojileri yeni kombinasyonlarla birleştirerek benzersiz müşteri deneyimleri oluşturmak, yeni ürün ve hizmetleri mümkün kılmak ve şirket kaynaklarını çok daha etkin kullanmak için teknolojiyi bu kaynaklara uygulamak anlamına gelir.
”1 Dijitalleştirmenin getirmiş olduğu bu faydalara binaen inşaat sektörünün de dijital dönüşüm sürecine girmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu dönüşümün en önemli sebepleri arasında, birimler arası entegrasyonlar ve şirket kaynaklarının yeni kombinasyonlarının oluşturulabiliyor olması gelmektedir. Bu konuda inşaat sektörünü dijitale hazırlayan birçok bilişim firması ile karşılaşmak mümkündür. Dijitalleşme süreci, inşaat sektörü için önemli olsa da, “Vodafone’un elde ettiği sonuçlara göre, inşaat sektörü G’lik dijitalleşme endeksi ile Türkiye ortalaması olan S’ün altında kalmaktadır.” 2 Ancak, bu veriler yanıltıcı olmasın, dijitalleşmenin önemini kavrayan önemli firmalar çeşitli yazılımlar ve entegre sistemler ile çağa ayak uydurmaya devam etmektedir. 
 
Endüstri 4.0 – Sanayi 4.0 veya İnşaat 4.0 olarak değerlendirebileceğiniz süreç, 3D baskılı evleri, prefabrik gökdelenler, robotik sistemler, fütüristik yapıları ve daha birçok şeyi kapsamaktadır. Teknolojinin getirmiş olduğu sektörel gelişme bu yönde ilerleyince, verimlilik için harcanan çaba da artış göstermektedir. Vodafone ortaya koyduğu verilerle bu konudaki eksiklikleri dile getirmektedir. Şantiye sahalarının hala, inşaat sektöründeki dijitalleşme için geride kaldığı vurgulanmaktadır. Bu geride kalmışlığın sebepleri arasında ise yönetimdeki eksiklikler ve proje yönetim sektörünün yetersizliği görülebilir. Yönetim sürecinin doğru işleyişi ve analiz – rapor süreçlerinin eksiksiz yönetimi ile dijitalleşme adımları daha kolay bir hâle getirilebilir.
 
 
 

 

Dijitalleşmenin İlk Adımı Şantiye Yazılımları

 
Şantiye yönetimini kolaylaştıracak ve proje takibini dijitale taşıyacak olan bu yazılımlar, günlük raporlarınızda, mahal bazlı ilerlemelerinizde, proje ilerleyişinin takibinde, maliyet hesaplamalarında ve farklı noktalarda size yardımcı olmaktadır. 
Personel takibinin anlık olarak yapılabildiği, raporlamaların ilgili herkese açık ve ulaşılabilir olduğu bir dijitalleşme süreci birçok sorunun çözümünde anahtar rolü oynayabilir. Hata payının en aza indirgenmesi ise yine çalışmalara artı katacak opsiyonlar arasında yer edinmiştir. Şantiye yazılımları dijitalleşme sürecinde neler sunuyor?
 
- Projenizdeki ilerme ile ilgili anlık sonuçlar/yanıtlar alabilmenizi sağlar. Basit gibi görünen bu adım birçok zorluğu ve işlemi beraberinde getirir.
- İyi kurgulanmamış veya takibinin tam anlamıyla gerçekleşmediği/gerçekleşemediği bilinen bir projeniz var ise projenin ne zaman biteceğini veya zamanında bitip bitmeyeceğini kestirmek güç olabilir. Çeşitli yazılılar ile programa verdiğiniz bilgiler ışığında artık daha kesin sonuçlar alabilirsiniz.
- Verimsizliği ortadan kaldırabilirsiniz. Hangi işlerin geciktiğinin takibini yapabilir ve çalışanların verimliliğini gözlemleyebilirsiniz.
- Takibi oldukça zor olan taşere işleri de programlar vasıtasıyla takip etmek mümkün. İş gücünü ve hak edişleri hesaplamak bir zahmet olmaktan çıkmaktadır.
- Maliyet hesaplamaları için karmaşık tablolar veya sistemler yerine şantiye yönetim yazılımlarını tercih ederek daha hızlı sonuç alabilirsiniz.
Dijital dönüşümün etkisiyle başarıya ulaşmış Eser Holding, Fidanlar ve Rönasans Holding bu sürecin meyvelerini almaya devam etmektedir.
 
 
1) http://www.tbv.org.tr/core/uploads/page/document/1100_18031611540.pdf
2) http://medyamerkezi.vodafone.com.tr/basin-bultenleri/insaat-sektoru-vodafone-ile-yarina-hazir

Diğer Başlıklar

Tahsilat Takibi Nedir?

Herkes, faturalarını zamanında öderse, bu çok hoş olacaktır fakat unutmayın ki burası gerçek dünya. Tahsilat takibi, gerçekleştirmeniz bu noktada önemlidir.

Şirketinizde Dijital Dönüşüm Başarı Hikayesi Gerçekleştirin!

İş Süreçlerinizi, Raporlama ve Denetleme Kültürünüzü
Güncel Teknolojiler ve Sektörünüzün en iyi uygulamaları ile birleştirerek kendi başarı hikayenizi yazabilirsiniz.

Çözüm İsteyin

Kayıpları Geri Kazanın   ||   Rakiplerinizin Önüne Geçin   ||   Karlılığınızı Arttırın

Başarı Hikayelerimiz