İnşaat projeleri sürdürülürken çevrenin bilinçli olarak da dikkate alınması gerekiyor. İşte bu özellikten yola çıktığımız zaman Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslaklara azami ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir.

İnşaat Projelerinde Çevre Yönetiminin Önemi
İnşaat projeleri sürdürülürken çevrenin bilinçli olarak da dikkate alınması gerekiyor. İşte bu özellikten yola çıktığımız zaman Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslaklara azami ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslaklarda şu ana başlıklar ele alınmaktadır:
Atık yönetimi
Kimyasal maddelerin çevre etki değerlendirmesi
Hava kirliliği yönetimi
Su ve Toprak kirliliği yönetimi
Deniz kirliliği yönetimi gibi birçok alanlarda taslaklar hazırlanmıştır.
 
Çevre Etki Değerlendirmesinin Hazırlanması
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü çevre etki değerlendirmesi taslağı hazırlayarak inşaat projelerinde çevreye olası zararın önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bu bakımdan tüm inşaat firmalarının çevre yönetimine ilişkin olarak strateji belirlemesi ve bunu gerekli il müdürlüğü birimlerine düzenli olarak rapor etmesi son derece önemli bir konuyu meydana getirir. 
 
Atık Yönetimin Kapsamı
 
Atık yönetimi özellikle Sıfır Atık Projesinin hayata geçirilmesiyle beraber daha da önem kazanmaya başladı. Bundan böyle çevreye zarar verecek atıkların kesinlikle önüne geçmek adına her bakımdan gereken kontrollerin yapılarak ciddi anlamda taslakların oluşturulması önemli bir yaklaşım özelliği göstermektedir.
Öte yandan zarar veren çöp atık malzemelerinin de kesinlikle kullanılmaması ve bu sayede sağlığı tehdit eden materyallerin de önüne geçmek atık yönetimi kapsamında değerlendirilmektedir.
 
Kimyasal Madde Çevre Etki Değerlendirmesi
 
İnşaat projeleri yürütülürken kimyevi maddelerin çevreye verecek zararının da her açıdan dikkate alınması gerekmektedir. Özellikle endüstriyel inşaat projelerinde meydana gelen fabrika atıkları belli başlı dikkat çeken hususlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra yine dikkat çeken özelliklerden bir diğeri olarak her anlamda kimyasal maddelerin çevre etkisine dayanarak ele alınması gerçekten de önde gelen özellik olmaya devam edecektir.
 
Hava Kirliliği Yönetimi
 
Hava kirliliği günümüzde de temel sorunlardan biri oluyor. İnşaat projelerinin yarattığı hava kirliliklerinin en aza indirilmesi adına projeyi üstlenen şirketlerin her açıdan konuya duyarlı kalması gerekmektedir. Ancak ve ancak böyle yapılarak her anlamda hava kirliliğinin çok kısa bir süre zarfında önüne geçilmesi olanaklı olabilecek özellik olarak karşımızdaki yerini korumaktadır.
Bunun dışında yine bir başka özellik olmaya devam etmesi adına hava kirliliği yönetimine yönelik olarak değerlendirildiğinde havaya zarar veren her türlü maddelerin tespit edilmesi gerekir.
 
Su ve Toprak Kirliliği Yönetimi
 
Suyun ve toprağın her bakımdan temiz tutulması hayat kaynağımız olan bu iki unsur adına gerçekten de önde gelen yaklaşım olmaya devam edecektir. Bu durum dikkate alındığı zaman su kirliliğine neden olan inşaat projelerinin tespit edilerek kirliliğin kaynağının saptanması çok önemlidir. Öte yandan toprağa zarar veren her türlü kimyasal maddelerin kullanımında da çevre etki değerlendirmesi yapılması son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Deniz Kirliliği Yönetimi
 
Her anlamda denizlerin kirlenmesi deniz mahsullerinden elde edilecek geliri ve onların yaşam alanını bütünüyle ihlal etmektir. İşte bu bakımdan inşaat şirketlerinin projelerinde deniz kirliliğine neden olan her türlü sorunlara karşı yerinde tespit çalışmaları gerçekleştirmesi çok önemlidir.
 
Sonuç
 
Sonuç olarak inşaat projelerinde çevrenin çevre etki değerlendirmesi adında bir taslak hazırlanarak kontrol altına alınması ve çevreye verilen zararların tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun için de inşaat projelerini yüklenen firmaların hem teknik alt yapı donanımı açısından hem de personel eğitimi açısından tamamen çağdaş yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlar sağlandığı takdirde çevre kirlilikleri her yönüyle ortadan kaldırılmış olunacak ve böylelikle inşaat projelerinde sosyal sorumluluk ele alınmış olur.

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

Şantiye Haftalık Rapor Örneği
İnşaat Proje Yönetimlerinde Karşılaşılan 10 Sorun
İnşaat Proje Yönetimi Nedir Neden Önemlidir?
İnşaat Proje Yönetimi Nedir Neden Önemlidir?

İnşaat sektörü hayatımızı en çok etkileyen alanların başında gelmektedir. Ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi hayatımızda sürekli iç içe olduğumuz tüm alanlarda inşaat sektörünün payı bulunmaktadır.

SAP Nedir? Ne İş Yapar?
SAP Nedir? Ne İş Yapar?

SAP’ın geçmişinden kısaca bahsetmek gerekirse, Almanya’da bulunan bir yazılım şirketi tarafından kurulduğu ve iş uygulamaları alanında birçok yazılım geliştirdiği bilinmektedir.