Bilişim ve İletişim Teknolojileri Nedir?

Bilişim ve iletişim teknolojileri; bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve çeşitli ağlar aracılığıyla bir yerden başka bir yere taşınmasıdır.

Bilişim Nedir?

Bilişim için birçok farklı tanım yapılabilir, fakat her biri aynı sonuca çıkacaktır. Bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılmasıyla üretilen ve elde edilen sonuçlara, bilişim denir. Mekanik hesaplamalar ve bilgi işlevini inceleme ve bu inceleme sonunda, bilgiyi elektronik ortama, makineler aracılığı ile düzenli bir biçimde işleme bilimine de denir. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin bir parçasını oluşturur.

Bilişim çok yönlüdür. Bilgisayar kullanıcıları, bilgi toplumu, bilgisayar yazılımları ve donanımlar gibi yönleri olduğundan bahsedilebilir. Bilgi bilimi veya bilgisayar bilimi olarak da tanımlanabilir ve farklı adlandırmalar içerebilir. Bilginin, elektronik ortamlarda ve teknolojik cihazlarda işlenmesini ifade eder. Bilişim alanıyla ilgilenen kişiler ise bilişimci veya bilgisayar bilimci gibi isimlerle anılırlar. 

Bilgiyle ilgili oluşumların tanımlanması ve dönüştürülmesi gibi algoritmik süreçleri bulma ve uygun soyutlamalar ile bir formül oluşturma işlemini, bilişimciler gerçekleştirir. Bilişimi kapsayan ve bilişimle ilgili olan her şeyin temelinde algoritmaların olduğu düşünülebilir. Bilişim ve iletişim teknolojisi ise daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Tüm teknolojik uygulamaları ve sistemleri kapsar. Bunlar; kağıt, kalem, manyetik disk, cd, flash bellek veya benzeri araçlar olabilir. Bilgiyi kaydetmek üzere kullanılan her şey olabilir. Ayrıca, teknoloji aracılığıyla yayıncılık (iletişim) için radyo, televizyon ve çeşitli araçlar örnek olarak verilebilir. Günümüzde, en gelişmiş iletişim aracı olarak bilgisayarlar ve akıllı telefonlar görülebilir. Dünya üzerinde artık her noktadan erişim sağlanabilen İnternet ise yine iletişim araçlarının daha etkin bir kullanım alanına sahip olmalarını sağlar.

Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Geçmişine Kısa Bir Bakış

Dijitalle olan ilişkilerin 1980’lerde başladığı ve hatta geliştiği söylenebilir. Gelişim sağlayan bu dijital sürecin içerisinde metin, görüntü ve ses bilgisayarlar tarafından elektronik ortamlarda ve dijital ortamlarda işlenmesi başlandı. Bununla birlikte, telekomünikasyon sistemleri de dijital sürecin bir parçası oldu. Bu dijitalleşmeyle birlikte, bilgi teknolojileri ile verilerin ve bilginin iletimi olanaklı hale gelmiş oldu. Bilişim ve iletişim teknolojileri kavramı, bilişim teknolojileri ve iletişim teknolojilerinin birbiriyle iç içe olduğunu ifade eder. 

Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Oluşumunda Yer Alan Alanlar

Ürün ve imalat teknolojileri bulunur. Ürün ve imalat teknolojilerinin içerisinde; dijital aygıtların geliştirilmesi ve üretimi söz konusudur. Aynı zamanda, araç-gereç geliştirme ve üretim gibi faaliyetler de bulunur. Dijital malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi de yine bu kapsamda değerlendirilebilir.
Bilişim ve iletişim teknolojilerinin oluşumunda yer alan bir başka genel alansa, hizmet teknolojileridir. Telekomünikasyon hizmetleri, ağ hizmetleri ve yayıncılık hizmetleri alt alanları oluştururlar.

Toplumsal, ekonomik ve elbette teknolojik gelişmeyle birlikte, içinde bulunduğumuz “bilişim çağı”, yeni alanları da beraberinde getirmiştir. Bilişim sektöründe destek veren firmalar ve özellikle hizmet alanında öne çıkan şirketler; dijital danışmanlık hizmetleri, yazılım hizmetleri, mühendislik hizmetleri, iş zekası çözümleri, web çözümleri ve veri analizi/raporlama gibi genişleyen alanları da bilişim ve iletişim teknolojileri içerisine dahil etmekte ve bu alanı genişletmeye devam etmektedir.

Diğer Başlıklar

Tahsilat Takibi Nedir?

Herkes, faturalarını zamanında öderse, bu çok hoş olacaktır fakat unutmayın ki burası gerçek dünya. Tahsilat takibi, gerçekleştirmeniz bu noktada önemlidir.

Şirketinizde Dijital Dönüşüm Başarı Hikayesi Gerçekleştirin!

İş Süreçlerinizi, Raporlama ve Denetleme Kültürünüzü
Güncel Teknolojiler ve Sektörünüzün en iyi uygulamaları ile birleştirerek kendi başarı hikayenizi yazabilirsiniz.

Çözüm İsteyin

Kayıpları Geri Kazanın   ||   Rakiplerinizin Önüne Geçin   ||   Karlılığınızı Arttırın

Başarı Hikayelerimiz