Verimlilik Nedir? İşletmede Verimlilik Tanımı

Verimlilik nedir? En az girdiyle, en fazla çıktıyı elde etmek verimlilik tanımı olabilir. Verimlilik arttıran yazılımlar, size bu konuda yardımcı olurlar.

Verimlilik nedir? İşletmede verimlilik tanımı nedir?

Verimlilik için daha çok üretmek, en az girdiyle en fazla çıktıyı elde etmek gibi birçok tanım yapılabilir. En genel tanımıyla, işletmede verimlilik nedir? sorusunun cevabı; bir üretim sisteminin çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için gerekli olan ve kullanılan girdi arasındaki ilişki olarak yapılabilir. Emek, sermaye, arazi, malzeme veya enerji gibi kaynakların etken kullanımı olarak da görülebilir.
 
Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının ortaya çıkışı, işletmede verimliliği arttırmanın en iyi yolu olarak görülmüştür. Üretimle entegre olmuş  bilişim sistemleri ve projeleri, hemen hemen her sektörde yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. 

Verimliliğin gerçekleştirilebilmesi kadar, verimliliğin analizi de önemli bir yer tutar. Hedeflerinize ulaşmak ve şirket/işletme içerisindeki birimlerinizin daha koordineli bir şekilde ilerleme sağlaması için verimlilik analizleri gereklidir. Bu analizleri yine, verimlilik arttıran yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirebilir ve raporlama ekranlarından faydalanabilirsiniz.

İşletme içerisindeki birimlerin faydalanabileceği satın alma yazılımları, şantiye yazılımları, puantaj yazılımları, depo stok yazılımları, makine ikmal yazılımları, teklif hazırlama yazılımları, finans yazılımları, demirbaş takibi ve sigorta takibi yazılımları sektörünüzde ilerlemenizi kolaylaştıran ve verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacak yazılımlardır. Şirketinizle ilgili önemli bir karar alırken veya işlerinizin takibini gerçekleştirirken verimlilik arttıran yazılımlarının sağladığı kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

İşletmenizin verimliliğinizi sadece nicel değerlerle ölçmemeli ve yazılımlar içerisinde bulunan nitel değerlere de aynı önemi göstererek, daha büyük kazançlar sağlamalısınız. Üstelik, artık yazılımları tamamıyla satın almanıza da gerek duymuyorsunuz. Dilediğiniz verimlilik yazılımını kiralayarak, sadece ihtiyacınız süresince o yazılıma erişim sağlayabiliyorsunuz. Böylece, sadece verimliliğiniz artmıyor tasarruf yüzdenizde de ufak da olsa artışlar sağlayabiliyorsunuz.

Verimlilik Nasıl Arttırılır?

Verimlilik Artışı herşeyden önce sürdürülebilir olmalıdır. Geçici iyileştirmeler ile yapılan uygulamalar yönetim takibi ve baskısı azaldığı zaman tekrar eski kültüre dönüş yapma eğiliminde bulunurlar. Bu sepeble yapılan tüm verimlilik iyileştirmeleri sistematik, şirket kültürüne uygun, ve içinde insan olduğu unutulmadan tasarlanan süreçlerin teknoloji ile takibi ile gerçekleştirilmelidir.

Tüm Verimlilik Artışları ölçümleme ile başlar. Yapılan tüm çalışmaların kayıt altına alınması, mevcut durumun ölçümlemesi için gereklidir. Kayıtlar denetleme kültürüne giden yolu da açacağı ve öncelikle bireylerde oto kontrol motivasyonu sağlayacağı için, tüm çalışmaların haftalık olarak raporlanması iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Verimlilik çalışmaları için tek bir doğru yoktur. İşletmeler kendi kültür, ekip ve teknolojik altyapılarına göre farklı metodlar benimseyebilirler. Bu tarz projelerde yapılan en büyük hata, kurum kültürünü ve mevcut ekibi (insanı) görmezden gelerek sadece bir teknoloji satın alarak çözüme kavuşulacağı beklentisidir. Globalde ve ülkemizde bir çok Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Projesinin başarısızlığa uğramasının temel sebebi sihirli bir yazılım ile Verimlilik artışının kendiliğinden sağlanacağı yanılsamasıdır.

En basit hali ile yapılması gereken çalışmaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Hareket Dökümlerinin Alınması
  2. Haftalık ve Aylık Raporların Oluşturulması
  3. Kurum içi Denetleme Kültürünün Oluşturulması
  4. Yeni Kültür için Ekip Eğitimleri Sağlanması
  5. İş Süreçlerinin Oluşturulması
  6. Süreçlerin Dijitalleştirilmesi
  7. Anlık Süreç Raporlarının Hazırlanması
  8. Haftalık ve Aylık bazda Süreç İyileştirmeleri

Tüm bu çalışmalar için hem teknoloji konusunda hem de organizasyonel eğitimler konusunda uzman bir ekipten destek almak Verimlilik projenizi hızlandıracaktır.

İşletmenizin Verimliliğini Arttırmak
için Uzman Ekibimiz Yanınızda

Peki, işletmelerde verimlilik arttıran yazılımlar hangileridir? 

Satın Alma Yazılımları

Satın alma sürecinizi yönetmek artık, satın alma yazılımları ile oldukça kolay bir hâl alıyor. Satın alma departmanlarının oluşturmuş olduğu talepten tutun ki, tedarik sürecinin sonlandırılmasına kadar bütün bir süreci kontrol altında tutabiliyorsunuz. Gelişmiş sistemleri sayesinde, kolayca teklifleri karşılaştırabiliyor ve en kârlı satın almayı gerçekleştirebiliyorsunuz. Sistem üzerinden gerçekleştirdiğiniz analizler ve ölçümler de hata payını en aza indirgemenizi sağlıyor. Satın alırken kazanmak için satın alma yazılımlarını tercih edebilirsiniz. 

Şantiye Yazılımları

İnşaat sektörü, hata kabul etmeyen ve her daim denetleme ve kontrol gerektiren bir iş sahasıdır. Yapılabilecek ufak bir hesaplama hatasının dahi, projenin akışını bozabileceği unutulmamalıdır. Şantiye yazılımları; inşaat sektöründe de koordineli bir şekilde çalışılabilmesi ve saha yönetiminin kolaylaştırılması için oluşturulmuştur. Personel, ürün ve proje ilerleyişi gibi süreçlerle ilgili detaylı bilgilerin edinilebilmesi bu yazılımlar aracılığıyla kolaylaştırılmaktadır.

Puantaj Takip Yazılımları

Vardiyalı çalışanlarınız bulunuyorsa veya hakediş usulüyle çalışan bir sisteminiz bulunuyorsa, puantaj yazılımları sizin ihtiyaçlarınıza yönelik çözümler barındırır. Hakedişlerin hesaplanması veya izin durumlarının takibi gibi işlemlerin sistem üzerinden tespiti sağlanabilir. Daha çok üretim veya insan kaynakları bazlı bir sistemin işleyişi için tasarlanmış yazılımlardır. 

Makina İkmal Yazılımları

Eğer, işletmenizde veya firmanızda yoğun bir makine kullanımı söz konusuysa, makinaların bakımı veya arıza tespitinin yapılması zorlu bir süreci beraberinde getirecektir. Üstelik, arıza veya bakım gibi iyileştirme çalışmaların unutulması işten bile değildir. Bu gibi olumsuz durumlardan kaçınmak ve arıza/bakım gibi önemli durumları hatırlamak için makine ikmal yazılımları sizin yerinize bu takibi gerçekleştirmektedir. Makine bilgileriniz detaylı bir şekilde yazılım içerisinde tutulur ve gerektiği zaman bakım ve arıza hatırlatmaları sayesinde, makinalarınızdan maksimum verimlilik alabilirsiniz. Makine ömrünün uzaması ise size sağlanan bir diğer artıdır. Böylece, maliyetleriniz de beraberinde düşecektir. 

Depo Stok Takip Yazılımları

Stoklarınızın takibini yapmakta zorlanıyorsanız, depo stok yazılımları kullanmanızda fayda var. Satın alma birimleriyle veya satın almaya ait sistemlerle (satın alma yazılımları olabilir) entegre bir şekilde çalışan depo stok yazılımları, deponuzdaki giriş ve çıkışları takip edebilmenizi sağlar. Böylece, kriz durumlarını da ortadan kaldırmış olursunuz. Tüm depo süreçleri için depo stok yazılımları kullanılabilir. 

Diğer Yazılımlar

Firmanız bünyesinde bulunan finans departmanı için çeşitli analizlerin gerçekleştirilebileceği ve önemli finans raporlarının hazırlanabileceği yazılımlar, finans yazılımları olarak öne çıkmaktadır. Muhasebe ve finans birimlerinin birbiriyle koordine bir şekilde çalışmasını ve diğer birimlerle de işbirliği yürütülmesini kolaylaştıracak bu yazılımlar ile verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Demirbaş takibini ve sigorta takibini sizin yerinize yapan yazılımlar süreç verimliliğinizi arttıracaktır. Yine, teklif hazırlama sürecini kısaltacak ve daha kârlı sonuçlar elde etmenizi sağlayacak teklif hazırlama yazılımları da, verimlilik arttıran yazılımlar arasındaki yerini edinmektedir.

Diğer Başlıklar

Tahsilat Takibi Nedir?

Herkes, faturalarını zamanında öderse, bu çok hoş olacaktır fakat unutmayın ki burası gerçek dünya. Tahsilat takibi, gerçekleştirmeniz bu noktada önemlidir.

Şirketinizde Dijital Dönüşüm Başarı Hikayesi Gerçekleştirin!

İş Süreçlerinizi, Raporlama ve Denetleme Kültürünüzü
Güncel Teknolojiler ve Sektörünüzün en iyi uygulamaları ile birleştirerek kendi başarı hikayenizi yazabilirsiniz.

Çözüm İsteyin

Kayıpları Geri Kazanın   ||   Rakiplerinizin Önüne Geçin   ||   Karlılığınızı Arttırın

Başarı Hikayelerimiz