Türkiye'de yeni yüzyıla geçişle birlikte Batı'nın teknik gücünden yararlanılmaya çalışıldığı ve her alanda Batı'nın örnek alındığı görülmüştür. 21. yüzyıl bu atılımların en çok gün yüzüne çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkar

Türkiye ve İnşaat Proje Yönetiminin Geldiği Düzey
Türkiye'de yeni yüzyıla geçişle birlikte Batı'nın teknik gücünden yararlanılmaya çalışıldığı ve her alanda Batı'nın örnek alındığı görülmüştür. 21. yüzyıl bu atılımların en çok gün yüzüne çıktığı bir dönem olarak karşımıza çıkar. Şu an itibariyle inşaat firmaları proje yönetiminde yönünü Batı ülkelerindeki tekniklere çevirmiş durumdadır. Bu da ülkemizdeki tüm imar faaliyetlerinin tamamen Batı kaynaklı olması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Peki Batı'da içerisinde bulunduğumuz yüzyıl itibariyle inşaat sektöründe nasıl bir proje yönetimi süreci gerçekleştirilmektedir. Bunun ele alınmasında yarar var.
 
Profesyonel Danışmanlıklarla Proje Yönetimi
 
Batı ülkelerinin önde gelen inşaat firmaları projelerinde alanında uzman kadrosuyla proje yönetimi danışmanlığı veren kurumsal danışmanlık şirketleriyle çalışıyor. Çünkü kurumsal danışmanlık şirketleri kadrosunda yer alan tecrübeli inşaat mühendisleri ve mimarlarıyla beraber her anlamda danışmanlık konusunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu durum esas alındığı zaman gerçekten de profesyonel düzeyde danışmanlık veren kurumsal şirketlere inşaat projelerinin tüm safhalarında çok büyük sorumluluk yüklendiğini kesinlikle dile getirmemiz gerekmektedir.
Türkiye de danışmanlık konusunda sektörün önde gelen danışmanlık firmalarıyla koordineli olarak çalışmalarda bulunarak her açıdan teknik ve idari anlamda proje yönetiminin tüm süreçlerine yönelik kapsamlı eğitimler almaktadır.
 
Proje Yönetiminde Teknik Alt Yapı ve Türkiye
 
Türkiye'de inşaat projelerinin işleyişinde teknik alt yapı ne yazık ki yeterli düzeyde değildir. Çünkü ülkemizde özellikle bilişim sektöründe nitelikli personelin yetişmemiş olması, proje yönetiminin teknik ayağının gelişmemiş olmasının en büyük sorunudur. Bu bakımdan kaliteli yazılımlar üretecek ve bunları inşaat projelerinde devreye koyacak nitelikli teknik kadronun olmaması Batı ülkeleri kadar gelişmemiş olmamızın altında yatan en temel neden olarak bilinmektedir. İşte bu durum dikkate alındığı zaman da her anlamda proje yönetiminde teknik alt yapının Türkiye'de henüz olgun meyvelerini vermediğini söylemek gerekecektir.
 
Proje Yönetiminde İdari Kadro ve Türkiye
 
Türkiye'nin inşaat projelerine yönelik olarak geldiği noktayı ele aldığımız bu yazımızda ayrıca idari yönetimin de ne düzeyde olduğunu vurgulamamız gerekmektedir. Açıkçası belirtmemiz gerekmektedir ki idari kadronun henüz yeterli düzeyde yer almadığını kesinlikle söylemek gerekir. Çünkü idari kadroyu temsil edecek kişilerin yönünü Batı'ya çevirmiş olması, beyin göçüyle iyi eğitim almış öğrencilerin Batı ülkelerinde yaşamayı tercih etmesi maalesef insan kaynakları açısından da proje yönetimlerinin sekteye uğraması sonucunu doğuruyor. Bu açıdan nitelikli personelin temin edilmesi, idari kadronun tam olarak oturması için inşaat şirketlerinin mali politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve iyi eğitim almış personellere hak ettiği miktarı ödemesi gerekir. Böylelikle beyin göçünün de önüne geçilerek her anlamda alanında uzman kişilerin Türkiye'de tutulması mümkün hale gelmiş olacaktır.
 
Türkiye'de Proje Yönetiminin Temel Prensipleri
 
İnşaat sektöründeki proje yönetiminde Türkiye'nin birtakım prensipleri geç de olsa ortaya koyduğunu söylemek gerekmektedir. Bunlar arasında teknik alt yapının hızlandırılması, sosyal sorumluluk projeleriyle daha güçlü inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi, inşaat projelerinde marka değerinin yükseltilmesi amacıyla kurumsallaşma yoluna gidilmesi bunlar arasında gelen öncelikli nedenler olma özelliğini meydana getirmektedir.
Bütün bu noktalar dikkate alındığı zaman da ülkemizdeki proje yönetiminin temel prensiplerinin henüz ham meyve olma özelliğine sahip olduklarını kesinlikle söylemek gerekiyor. Ancak ilerleyen günlerde özellikle dijital anlamda güçlü atılımların meydana getirilmesi sağlanırsa gerçekten de Türkiye'nin Batı ülkelerini örnek almaktan çıkıp onların önüne geçmesi ve örnek alınan bir ülke konumuna gelmesi her anlamda mümkün olabilir. Bu da ancak mali politikaların ve idari stratejilerin yeniden gözden geçirilmesine dayanarak gerçekleştirilir.

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

Şantiye Yönetimi Ve Organizasyonu Sağlamak İçin 5 İpucu
Maliyet Kontrolünde Verimlilik
Maliyet Kontrolünde Verimlilik

İnşaat projelerinde maliyet analizi son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu nedenle projeyi üstlenen şirketlerin her açıdan maliyet kontrolü yapmaları gerekmektedir.

İnşaat Proje Yönetimi Nedir Neden Önemlidir?
İnşaat Proje Yönetimi Nedir Neden Önemlidir?

İnşaat sektörü hayatımızı en çok etkileyen alanların başında gelmektedir. Ulaşım, alt yapı, üst yapı, çevre düzenlemesi gibi hayatımızda sürekli iç içe olduğumuz tüm alanlarda inşaat sektörünün payı bulunmaktadır.

ERP (Enterprise Resource Planning) Nedir?