İnşaat projelerinin gerçeğe dönüştürülmesi için öncelikle projeyi üstlenen inşaat firmasıyla mülkiyet sahibinin (devlet ya da özel/tüzel kişi ya da kuruluşlar) el sıkışması gerekir.

İnşaat Projelerinde Teklif Verirken Dikkat Edilecek Hususlar
İnşaat projelerinin gerçeğe dönüştürülmesi için öncelikle projeyi üstlenen inşaat firmasıyla mülkiyet sahibinin (devlet ya da özel/tüzel kişi ya da kuruluşlar) el sıkışması gerekir. Ancak bunun mutlak surette yazılı metne dökülerek her açıdan resmiyet altında kayıt altında tutulması şarttır. Bunun için inşaat projelerinde teklif verirken birtakım prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürlerin yerine getirilmesiyle hem uzlaşı yoluna gidilmiş hem tamamen yasal bir zeminde fiyat teklifi gerçekleştirilmiş hem de proje gerçekleştirilmiş olur. Bu nedenle inşaat projelerinde teklif süreci çok önemlidir.
 
Analiz
 
Öncelikle analiz etmek çok önemli bir süreçtir. Fiyat tekliflerinin detaylı bir şekilde araştırılması, piyasa koşullarına uygunluğunun mali açıdan analiz edilmesi gerçekten de önemli bir konuyu oluşturmaya devam ediyor. Bu nedenle teknik elemanlar tarafından gerçekleştirilen fiyat teklifi sürecinde mutlaka analizin de doğru orantılı olarak yapılması şarttır. Bu her iki tarafın da yararına gerçekleşecek ortak bir çıkarım elde edilmesi açısından da son derece önemli bir özellik olması açısından her halükarda dikkat çeken ayrıntıdır.
 
Risk Yönetimi
 
Risk yönetiminin proje tekliflerinde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Mali açıdan risk yönetimi her anlamda alanında uzman yetkili çalışanlar tarafından özenle yapılmalıdır. Öte yandan yine dikkat çeken bir diğer yaklaşım olması açısından riskin en aza indirilmesi bakımından da birçok durumun ele alınması çok önemli bir süreç olmaya devam edecektir. Diğer tüm olanaklar da göz önüne alındığı zaman her halükarda fiyat tekliflerinde risk yönetimi de önemlidir.
 
Amortisman Paylarının Dikkate Alınması
 
Elbette yıpranma payının da hesaba katılması proje yönetiminde teklif vermenin çok önemli bir ayağı olmaya devam etmektedir. Risk yönetimine yönelik olarak risk paylarının tüm yönleriyle dikkate alınması kadar amortisman payının da gerçekten de dikkate alınması son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaya devam eder. Bu da her halükarda yüklenici firmanın mali politikaları arasında gelmesi bakımından son derece önemli bir çıkarım olma özelliğini taşımaktadır.
 
 
Etüd Çalışmalarının Yapılması
 
Projeye dahil alanın her bakımdan etüd edilmesi (depreme dayanıklılık, iklim şartları, çevre koşulları vs) çok önemli bir süreçtir. Projelerde fiyat tekliflerini belirleyen ana kıstaslardan birisi olduğunu da kesinlikle dile getirmek gerekmektedir. Böylelikle her anlamda projeye dahil olan tüm süreçlerin gayet karşılıklı uzlaşıya dayanarak gerçekleştirilmesinin kesinlikle söylendiğini her anlamda dile getirmemiz gerekecektir. Bunun yanı sıra dikkate değer bir diğer yaklaşım unsuru olması bakımından etüd çalışmalarının mutlak surette alanında uzman kişilerce yürütülmesi gerekir.
 
Kullanılacak Ekipman ve Malzemeler
 
İnşaat projelerinde teklif sürecinde mutlaka kullanılacak inşaat malzeme ve ekipmanların gram gram yer alması son derece önemlidir. Zaten örnek bir teklif formu incelendiği zaman ne anlama geldiği kesin olarak anlaşılır olacaktır. Gerçekten de tüm ayrıntılar düşünülerek başlı başına tuğla, harç, çimento, işçi ekipmanları vs kısacası inşaat sürecinde kullanılacak tüm malzemelerin ve ekipmanların ayrıntılarıyla yer alması çok önemli bir konudur.
 
Finansal Kaynaklar ve İnsan Kaynakları
 
Finansal kaynakların net olarak belirlenmesi, mali analizlerin yapılması da her anlamda önemli bir diğer detay olmaya devam etmektedir. Ayrıca projede görevlendirilecek işçilerin mahiyeti, ödenekleri de tüm ayrıntılarıyla birer birer ele alınacaktır. Böylelikle gerçekten de hem finansal süreçlere yönelik olarak hem de beşeri faktörlere dayalı olarak her anlamda tüm çalışmaların yerli yerinde yürütülmesi her açıdan son derece önemli bir ayrıcalık olmaya devam eder. Bütün bunlar yapıldıktan sonra inşaat projelerinin teklifi hususunda somut adımların atıldığını kesinlikle ifade etmiş oluruz.
 

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

Şantiye Yönetimi Ve Organizasyonu Sağlamak İçin 5 İpucu
Şantiye Haftalık Rapor Örneği
Maliyet Kontrolünde Verimlilik
Maliyet Kontrolünde Verimlilik

İnşaat projelerinde maliyet analizi son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu nedenle projeyi üstlenen şirketlerin her açıdan maliyet kontrolü yapmaları gerekmektedir.

İnşaat Proje Yönetimlerinde Karşılaşılan 10 Sorun