Rapor, bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucunun yazılı metne dökülmesidir. Türkçe karşılığı "tutanak" olup İngilizce kökenli "report" sözcüğünden dilimize yerleşmiştir.

İnşaat Sektöründe Raporlama Kültürü

Rapor, bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucunun yazılı metne dökülmesidir. Türkçe karşılığı "tutanak" olup İngilizce kökenli "report" sözcüğünden dilimize yerleşmiştir.

Raporlama işini yapan kişilere de raportör adı verilir. Raporlama işlemleri inşaat sektörünün olmazsa olmaz denetim mekanizmasından birisidir. Yazılı olarak inşaat şirketinin güvenliğinin saptanması, inceleme ve araştırmaların yazıya geçirilmesi gerçekten de önemli bir konudur. Bu bakımdan inşaat şirketlerinde raporlama kültürünün geliştiğini söylemek gerekmektedir.

 

Finansal Raporlama

Şirketlerdeki raporlama yöntemleri farklı farklıdır. Bu raporlama yöntemleri TSE ve Ar-Ge tarafından standartlaştırılmıştır. Finansal raporlama, şirketlerin ay sonunda veya yıl sonunda gerçekleştirdiği kâr-zarar dengesinin ofis programlarıyla yazılı olarak yönetim kadrosuna bildirilmesidir. Finansal raporlama kültürü şirketin mali analizini gerçekleştirmesi, geleceğe yönelik öngörülü olabilmesi ve benzeri süreçleri her açıdan ele alması açısından son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkar. Bu da her anlamda dikkatleri üzerine çeken unsurlardan biri olmaya devam etmesi adına son derece önemli bir konudur.

 

İdari Raporlama

İnşaat sektörünün de dahil olduğu tüm şirketlerde yer alan raporlama standartlarından bir diğeridir. Şirket idaresinin aldığı kararların, misyon ve vizyonun, stratejik çalışmaların ve projelerin her manada yazıya dökülmesi ve arşive alınması idari raporlama alanına girmektedir. Kurumsal şirketlerin yönetiminin standartlarının yükseltilmesi ve denetim mekanizmasının hiyerarşik sıralama gözetmeksizin her kademe için yürütülmesi adına bu süreç son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkan özellik olmaya devam etmektedir.

 

Güvenlik Raporu

İnşaat sektöründe her ne kadar finansal ve idari raporlama stratejileri ağırlıklı gözükse de güvenlik kültürüne yönelik yaygın bir raporlama standardı daha devreye konuldu.

Özellikle inşaat sektöründe son zamanlarda artan iş kazaları beraberinde ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin (osgb) kurulmasını getirdi. Bunun için alanında uzman iş güvenliği uzmanlarınca personellerin her türlü iş kıyafetlerinin temininden eğitim sürecine kadar tüm süreçlerin günü gününe rapor edildiği de söylenebilir.

Bu mahiyetiyle dikkate aldığımız zaman güvenlik raporu son derece önemli bir konudur. Şirketin iş kazalarını önlemek ve buna yönelik her türlü güvenlik tedbirini almak adına güvenlik raporlarının çok önemli bir alan olduğunu kesinlikle dile getirmemiz gerekecektir.

 

İnşaat Sektöründe Raporlama Kültürü

Bu raporlama yöntemlerinin yanı sıra inşaat sektöründe raporlama kültüründen de bahsetmemiz gerekmektedir.

İnşaat şirketlerinin mali, idari alanlarda mutlaka raportör bulundurması zorunludur. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 6331 sayılı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kanunlarına yönelik olarak güvenlik raporları da iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bütün bu yönler dikkate alındığı zaman her açıdan kaliteden ödün verilmeksizin her anlamda tamamen eşsiz fırsatların sunulduğunu kesinlikle dile getirmemiz gerekmektedir. Bu da her anlamda önde gelen noktalardan birisi olma özelliğini oluşturmaya devam edecektir.

İnşaat sektöründe raporlama kültürünün belli başlı sorumluluk alanlarından biri olarak iş kazalarının artması nedeniyle çıkarılan ilgili kanuna dayanarak bu iş kazalarının yakın bir zamanda tamamen sıfıra indirilmesi amacına yöneliktir. Bu da inşaat sektöründe raporlama kültürünün geliştirilmesi açısından önemli bir konudur.

 

İnşaat Sektöründe Raporlama Kültürünün Gelişimi

20. yüzyıldan 21. yüzyıla girilirken iş kazalarında ciddi manada azalma yaşandığı görülmektedir. Bunda 6331 sayılı kanunla her iş yerinde mutlaka iş yeri hekimi ve iş güvenliği danışmanlığı uzmanlarının bulundurulması zorunluluğunun getirilmesinin yadsınamaz payı vardır. Bu iş kanunu ayrıca raporlama kültürünün de gelişmesini sağladı ve böylelikle tüm inşaat şirketlerinin her türlü faaliyetler yönünden yerinden denetlenmesi son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

 

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Diğer Başlıklar

ERP (Enterprise Resource Planning) Nedir?
İnşaat Proje Yönetimlerinde Karşılaşılan 10 Sorun
Maliyet Kontrolünde Verimlilik
Maliyet Kontrolünde Verimlilik

İnşaat projelerinde maliyet analizi son derece önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu nedenle projeyi üstlenen şirketlerin her açıdan maliyet kontrolü yapmaları gerekmektedir.

SAP Nedir? Ne İş Yapar?
SAP Nedir? Ne İş Yapar?

SAP’ın geçmişinden kısaca bahsetmek gerekirse, Almanya’da bulunan bir yazılım şirketi tarafından kurulduğu ve iş uygulamaları alanında birçok yazılım geliştirdiği bilinmektedir.