İnşaat sektörünün rekabetçi dünyası, sektördeki insanları özellikle sektörün kilit taşı konumundaki mühendisleri daha faydalı sonuçlar geliştirmeye itmiştir.

Satın Alma İnşaatta Neden Önemlidir?

İnşaat sektörünün rekabetçi dünyası, sektördeki insanları özellikle sektörün kilit taşı konumundaki mühendisleri daha faydalı sonuçlar geliştirmeye itmiştir. Bunun sonucu olarak hangi faktörlerin daha etkili sonuçlar doğuracağına ilişkin araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Maliyeti azaltmaya ve kaliteyi yükseltmeye yönelik çalışmaların yanı sıra müşteriye teslim süreci de hedeflerin büyümesinde rol oynamıştır. Çalışmaların yöneldiği nokta ise nihayetinde tedariklere ilişkin veriler ve satın-almanın bu doğrultudaki önemi olmuştur.

İnşaat şirketleri, teslim edebilirlik, maliyet, zaman ve kalite gibi konularda daha stratejik yollar izlemeye yönelmiştir. İnşaat sektöründe yeri kesinleşen ve yavaş yavaş değeri değişen faktörlerden bir tanesi de satın alma –tedarik zinciri yönetimi- olmaktadır. Satın almanın önemini kavrayamamış şirketler için kullanılan stratejilerin piyasa şartlarına uymadığı ve sektörün büyümesini de engellediği bilinmektedir.

Geçmişe doğru baktığımızda, taşeronluk hizmetlerine dair tedarikler, inşaat sürecinde ihmal edilen unsurlardan bir tanesiydi. Sadece malzemelerin maliyeti ve taşeronluk masrafları arttığında yönetimler, planlama ve kontrol aşamaları için bir takım yöntemler araştırmaya koyuluyordu. İnşaat sektörünün odak noktası ise iş gücü ve emekten yanaydı. Zamanla, firmalar teknolojiye ve teknolojiye dair ürünlere yatırım yapmaya başladılar. Bu bir gelişmeydi, ancak yeterli bir gelişme miydi?

Satın alma yönetiminin geleneksel görünümünün reddedilmesiyle birlikte, inşaat sektöründeki diğer işlevlere nazaran daha uygulanabilir ve kârlı bir işlev olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Tipik bir inşaat projesi ele alınırsa; bir inşaatın yapım sürecinde birbirinden bağımsız olaylar ve eylemler sürüsü bulunmaktadır. Buna rağmen birçok aşama aynı anda meydana gelir. Yapılan inşaat projesinin büyüklüğüne göre tedarik kaynağı da değişkenlik göstermektedir. Tedarik kaynağının ise projenin ve firmanın büyüklüğüne bakılmaksızın iyi bir şekilde belirlenmiş olması gerekir.

Yapılacak satın alma işlemleri, projelerin şartnamelerine, bütçesine ve zamanlama kısıtlamalarına göre yapılmalıdır. Hiyerarşik bir çalışmayı desteklemelidir. İnşaat projelerinde satın alma seçeneklerinin iyi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekir. Bunun için çeşitli sözleşme, finansman ve ödeme yöntemlerinin araştırılması önem arz eder.

Sözleşme yöntemleri, seçim yöntemleri ve ödeme yöntemleri projenin işleyişine uygun bir şekilde seçilmelidir.  

İnşaat Sektöründe Tedarik Zinciri

 

Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de tedarik zinciri, yapılan faaliyetlerin ilerlemesinde büyük etkiye sahiptir. Hatta, malzeme tedariği düşünüldüğünde inşaat sektörü için olmazsa olmazlar arasında sayabiliriz. İnşaat sektöründe tedarik zinciri ele alınırsa, müşterinin talepte bulunmasından başlayan ve en son noktaya kadar ilerleyen bir süreçtir. İnşaat tedarik zinciri yönetiminde tasarım, inşaat, ana yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçi arasındaki bilgi, malzeme ve nakit akışları etkin bir şekilde meydana gelmektedir.

İşin zamanında bitirilmesine yönelik çalışmalar, kalitedeki artış isteği, maliyetlerin düşük tutulmak istenmesi gibi birçok faktör planlamaya verilen önemin artmasını sağlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, inşaat projelerinde malzeme yönetimi, bu işlevlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanmıştır.

İnşaat mühendisi veya yüklenici, dönüşüm sürecini; projeyi zamanında tamamlayan, bütçeye sadık kalınan ve kabul edilmiş bir kalite seviyesine sahip bir şekilde teslim edilmesini sağlayan üç temel kriter ışığında koordine eder.

Özetlenecek olursa, inşaat sektöründe satın alma ve tedarik süreci oldukça karmaşıktır. İnşaat ihalelerinde hala birçok eksik ve el değmemiş alan bulunmaktadır. Bu noktada farkına varılması gereken şey, mevcut çözümlerin iyi bir şekilde incelenmesi ve rekabetçi sektörde başarıya ulaşmak için bunların etkin bir şekilde kullanılmasıdır. İyi bir satın alma süreci ve bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesi bunu sağlayacaktır.

Satın alma süreçlerinin yönetimi konusunda teknolojiden faydalanabilirsiniz. Çeşitli yazılımlar aracılığıyla inşaat sektöründeki gücünüzü arttırabilirsiniz. Bunun için önce kendi projenize hâkim olmanız gerekir. Şantiye yazılımları ve bu yazılımlarla entegre çalışan satın alma yazılımları tercih edilerek kendi projenize en iyi şekilde hâkim olabilirsiniz.

  1. Bilgi Edinilen Kaynak 1: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/186132

Diğer Başlıklar

E-bültenlerimize üye olarak bizden ve sektördeki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Başarı Hikayelerimiz

Dünya Devlerinden Küçük Orta Ölçekli yapılara kadar geniş bir yelpazede 800'den fazla proje yürütmenin Gururunu Yaşıyoruz