İyi Bir Mühendis İyi Bir Yönetici Olabilir Mi ?

İçinde bulunduğumuz yüzyılda inşaat sektörü kaba kuvvetten ziyade bilgi, teknoloji ve zekânın doğru bir şekilde kullanılmasıyla birlikte daha kolay bir hale gelmiştir.

İyi Bir Mühendis İyi Bir Yönetici Olabilir Mi? 

 
Geçen her yüzyıl, her sektörde büyük değişimler doğurduğu gibi inşaat sektöründe ve buna bağlı mesleklerde de büyük bir gelişim sağlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda inşaat sektörü kaba kuvvetten ziyade bilgi, teknoloji ve zekânın doğru bir şekilde kullanılmasıyla birlikte daha kolay bir hale gelmiştir. Günümüz inşaat mühendislerinin iş yükleri ve yöneticilik vasıfları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 
Genel hatlarıyla bir inşaat mühendisinin üzerine düşen görevlerden bahsetmek gerekirse; “yapılması istenen bir yapının (örneğin; plan, proje, baraj, bina, köprü veya fabrika) planını oluşturan, uygunluğunu inceleyen ve bununla birlikte gerekli malzeme ve donanımının da hesaplamasını yapan kişidir.”(1)  Ayrıca, mühendisleri saha çalışmalarında da aktif olarak görmek mümkündür. Projeyle ilgili gelişmeler dışında sözleşmeler, fiyat ve maliyet analizleri, projenin ilerleyişi ve inşaat alanında faaliyet gösteren personellerin, taşeronların ve taşeron işçilerin ücretlerini, sosyal haklarını ve çalışma koşullarının takibini gerçekleştirir. Bir inşaat mühendisinin projenin her alanında görmek mümkündür, çünkü projenin yönetimi esasında mühendise aittir. Dolayısıyla akıllarda şöyle bir soru oluşabilir. İyi bir mühendis, iyi bir yönetici olabilir mi? Bu soruya verilebilecek cevap, ne sadece evet olabilir ne de sadece hayır olabilir.
 
İyi bir mühendis, mesleği gereği bütün projeyi iyi bir şekilde yürütmenin yükümlüğünü taşır, fakat ne kadar ve nereye kadar iyi bir ilerleme kaydedilebilir? Gartner’ın yaptığı araştırmalar gösteriyor ki projelerin Q’inde bütçelerde aşma meydana geliyor. Şantiye alanında bulunan her bir birimin birbirinden bağımsız hareket etmemesi için gösterilen çaba, artı zaman ve maliyet olarak geri dönmektedir. Personel takibi, günlük çalışmaların takibi, hak ediş hesaplamaları ve projenin ilerleme durumuyla ilgili bilgi toplamak ve bütün bunların takibini yapmak uğraştırıcı olabilir. Peki ya, bunları daha kolay bir hale getirmek mümkün olsaydı?
 
 
 

 

Şantiye Yönetiminde Yardımcınız Yazılımınız

 
İçinde bulunduğumuz çağda, teknolojinin inşaat sektörü için büyük önem taşıdığı tartışılamaz bir gerçektir. Bilginin teknoloji ile birlikte işlenmesi, kullanılabilir hale getirilmesi ve kullanılması şantiye yönetimi için de büyük bir fayda sağlamaktadır. Şantiye yönetimi için teknolojinin sağladığı en büyük faydalardan bir tanesi ise şüphesiz yazılımlar olmaktadır. Gelişmiş ve kullanışlı bir yazılım ile projenizde büyük bir ilerleme kaydedebileceğiniz gibi yönetim gücünüzü de arttırabilirsiniz.
Saha çalışmalarının takip edilebileceği bir yazılım ile personellerinizin kaçının izinli, kaçının aktif olduğunu ve hangi birimlerin ne şekilde hareket ettiğini gözlemleyebilirsiniz. Günlük iş takibi verilerinin sistemden takibini yapabilir ve hangi mahalde ne kadar iş yapıldığını öğrenebilirsiniz. Sözleşmelere ilişkin takipleri de yine aynı sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin; taşeron maliyetlerinin sözleşme şartları içerisinde mi ilerlediği yoksa kuralların dışına mı çıktığını görebilir, bunun yanı sıra hak ediş hesaplamalarının da doğru bir şekilde hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak projenizin tüm birimlere ait ilerleyişini tek bir ekrandan takip ederek, iyi bir mühendis olmanın yanı sıra iyi bir yönetici de olunabilir.
 
Verilere ulaşmanın kolaylığı ve anlık takip sisteminin mümkün kılındığı bir yazılım ile detaylı mahal ve iş bazlı kırınımlarla risk ölçümü de daha rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Ayrıntılarda boğulmadan ilerleme kaydederek, kaçırdığınız küçük ama önemli detayları lehinize çevirebilirsiniz. Sistem tarafından oluşturulan grafiklerle ve hesaplamalarla hata payı en aza indirgenerek verimlilik artışı sağlanabilir. Bununla birlikte farklı süreçlerin birbirleriyle olan ilişkilerini daha net bir şekilde görebilir ve büyük resme odaklanabilirsiniz. Her şeye karşı hazırlıklı bir sistem ile dolayısıyla sizin için yönetim işlemi oldukça kolay bir hale gelir.  
 
 
1) https://anlatsin.com/insaat-muhendisligi-bolumu-mezunu-ne-is-yapar-is-imkanlari-nelerdir
 
 

Diğer Başlıklar

Tahsilat Takibi Nedir?

Herkes, faturalarını zamanında öderse, bu çok hoş olacaktır fakat unutmayın ki burası gerçek dünya. Tahsilat takibi, gerçekleştirmeniz bu noktada önemlidir.

Şirketinizde Dijital Dönüşüm Başarı Hikayesi Gerçekleştirin!

İş Süreçlerinizi, Raporlama ve Denetleme Kültürünüzü
Güncel Teknolojiler ve Sektörünüzün en iyi uygulamaları ile birleştirerek kendi başarı hikayenizi yazabilirsiniz.

Çözüm İsteyin

Kayıpları Geri Kazanın   ||   Rakiplerinizin Önüne Geçin   ||   Karlılığınızı Arttırın

Başarı Hikayelerimiz