Verimlilik Danışmanlığı - DIGITA

VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI,

VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI

Şirket verimliliği konusunda danışmanlık hizmeti, şirket içi tüm süreçlerin incelenmesi, satış yeteneklerinin, uygulama aşamalarının, kaynak kullanımı ve finans yönetiminin gözden geçirilmesini içerir. Verimlilik çalışması ölçümleme prensibine göre yapılanmıştır ve bu noktadan yola çıkılarak yöneticilere tüm süreçleri anlık olarak görebilmenin avantajları gösterilir. 

İstenildiği takdirde çıkartılan verimlilik haritası şirket süreçlerinin yazılımlara dönüştürülmesi konusunda yol gösterilir.

Günümüzde ekonomik sorunların gölgesinde kalan iş dünyasında yer edinebilmek ve sahip olunan yeri korumak gittikçe zorlaşmaktadır. İşletmelerin rekabet ortamında belirli bir güce kavuşmalarında verimlilik, şimdiye kadar kullanılmış birçok kalkınma ölçüsünden daha önemli bir etki sağlamaktadır.

Verimlilik Nedir?

Verimlilik, üretim sürecinde kullanılan faktörler (girdiler) ve ürünler (çıktılar) arasındaki ilişki (oran) olarak açıklanabilir. Verimlilikteki artışlar sadece işletme, sektör bazında fayda sağlamakla kalmayıp bunlara bağlı işletme ve sektörlerde de gelişime yardımcı olmaktadır.

Verimliği artırmak için en önemli etken; üretim sürecini kişilerden bağımsız, israflardan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmektir. Sadece üretimi artırmak artık kendi başına yeterli değildir; elde edilen ürünün kalitesi, doğa dostu bir üretim aşaması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verimli çalışmayı prensip edinmiş kurumları benzerlerinden ayıran önemli sonuçlardandır.

İşletmelerin iki türlü karlılıklarını artırma ihtimalleri vardır. Biri ürün ya da hizmetlerinin fiyatını artırarak kar sağlamak, diğeri ise işleyişlerini aksatmadan maliyetlerini düşürerek karlılığı artırmaktır. Günümüz koşullarında fiyat belirlemek birçok dış etmene bağlı olduğu için, karlılığı artırmanın geriye kalan tek yolu maliyetleri düşürmekten geçer. Verimlilik, maliyet kalemlerinin her birinin çok titizce saptanan, proje üretimi ile gelişen aksiyonlar zinciri olarak yorumlanabilir. Bu zincirin en önemli halkalarını, direkt olarak göze çarpmayan ama toplandığı zaman işletmelerin harcamalarının yarısına tekabül edebilen maliyet kalemleri oluşturmaktadır. Bu ve diğer kalemleri düşürerek sadece karlılığınızı artırmış olmaz; aynı zamanda süreçlerinizi mükemmel hale getirerek kişilerden bağımsız yürüyebilen, ar-ge çalışmalarına daha fazla zaman ve ödenek ayırabilen bir işletme olursunuz. Yaygın kanının aksine birçok ülke ve firma ucuz işçi çalıştırmaktan ve yüksek fiyatlarla iş yapmaktan ziyade, gelişimlerini ve başarılarını verimli çalışarak gerçekleştirmektedirler.

MÜKEMMEL SÜREÇLER YARATIN!

Verimliği artırmak için en önemli etken; üretim sürecini kişilerden bağımsız, israflardan arındırılmış, ölçülebilir ve kontrol edilebilir hale getirmektir. Sadece üretimi artırmak artık kendi başına yeterli değildir; elde edilen ürünün kalitesi, doğa dostu bir üretim aşaması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, verimli çalışmayı prensip edinmiş kurumları benzerlerinden ayıran önemli sonuçlardandır.Yaygın kanının aksine birçok ülke ve şirket gelişimlerini ve başarılarını ucuz işçi çalıştırmaya ya da yüksek fiyatlarla iş yapmaya değil, verimli çalışmaya borçludur.

YÜKSEK VERİMLİLİK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Günümüzde birçok işletme kriz yönetimleri haricindeki politikalarını makro düzeyde düşünürken, toplandığında şirketlere çok büyük maliyetleri olan mikro süreçleri gözden kaçırmaktadırlar. Burada bahsedilen olgu, işleyişe zarar vermeden maliyetleri kısabilmeden geçer. Gerekli bilgi alışverişlerinden, izlenimlerden çıkarılacak sonuçlarla her masraf kalemini, işleyişi bozmadan düşürmek mümkündür. Dikkat çekmeyen, ama toplandığında şirketin gider kalemlerinin yarısından fazlasını oluşturan maliyetleri düşürerek verimliliğinizi artırmak ve dolayısıyla karlılığınızı artırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bütün firmaların israflardan arındırılmış, ölçülebilir, kontrol edilebilir MÜKEMMEL SÜREÇLER yaratmaya ihtiyacı vardır. Karlılığınızı ve sürekliliğini artırmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi için Bize Ulaşın

YUKARI